Podaci o prodajnom mjestu

Tvrtka Pleso prijevoz osnovana je 1994. godine. Osnovna djelatnost je prijevoz putnika do zračne luke Zagreb/Split (lokalne vožnje).

Puni naziv tvrtke: Pleso prijevoz d.o.o. | Av. Marina Držića 4, 10000 Zagreb

Upisano u reg. Trgovačkog suda u Zagrebu | MBS: 080103683 | OIB: 48343886965 | Iznos temeljnog kapitala: 7.800.000 kn

Kontakti (informacije o transferima): Zagreb: +385 1 6331982 | Split: +385 21 203119 | Rijeka: +385 51 330207

Adresa web-stranice: https://www.plesoprijevoz.hr

Zastupnik Društva: Mario Madunić, direktor

 

Proizvodi i usluge

 

Svakodnevno prometuju linije: 

1. ZAGREB (Autobusni kolodvor – zračna luka Zagreb – autobusni kolodvor), 

2. SPLIT (Autobusni kolodvor – zračna luka Kaštel – autobusni kolodvor), 

3. RIJEKA (Grad Rijeka – zračna luka Zagreb – Rijeka),

Svakodnevno sezonski prometuju linije: 

ZADAR (Petrčane-Borik-ZL Zadar; Zadar ZL-Borik-Petrčane i Novalja-Pag-ZL Zadar; Zadar ZL-Pag-Novalja)

 

CIJENA KARATA:

JEDNOSMJERNA(Petrčane-Borik-ZL Zadar = 10€)

JEDNOSMJERNA(Novalja-Pag-ZL Zadar  25€)

 

Putem web stranice prodajemo prijevozne karte koje su naš osnovni proizvod za uslugu prijevoza. Za lokalne vožnje postoje dvije vrste karata: JEDNOSMJERNA i DNEVNA POVRATNA karta. Jednosmjerna karta vrijedi za putovanje u jednom smjeru bilo od autobusnog kolodvora do zračne luke ili obratno. Dnevna povratna karta vrijedi za vožnje u oba smjera, unutar istog dana.  

CIJENE KARATA (od 1.4.2023.): 

JEDNOSMJERNA (Zagreb; Split) – 8€
JEDNOSMJERNA (Rijeka – Zagreb) – 26,54€
POVRATNA (Rijeka – Zagreb) – 39,58€

 

NAČINI KUPOVINE KARATA

Izravno kod vozača 

Putem web stranice

Na autobusnom kolodvoru Split

NAČINI PLAĆANJA

Gotovina – kod vozača

Kreditne kartice (WSPAY sustav) putem web stranice 

Izravna bankovna uplata (putem web stranice)

Više o plaćanju i kupovini putem naše web trgovine saznajte na Uvjetima internetske prodaje karata.4

 

Na temelju članka 33. stavak 4. a u svezi članka 4. t. 26. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne Novine“ br. 82/2013) Direktor društva. utvrđuje slijedeće

  

OPĆE UVJETE PRIJEVOZA 

 

I  OPĆE ODREDBE   

 

PRIJEVOZNIK    je Pleso prijevoz d.o.o., Av.Marina Držića 4, Zagreb

 

PUTNIK                     je osoba koju prijevoznik prevozi uz naknadu

 

PRIJEVOZ U UNUTARNJEM CESTOVNOM PROMETU je prijevoz na teritoriju Republike Hrvatske

 

PRIJEVOZ U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU je prijevoz između dvije ili više zemalja

 

VOZILO                    je autobus i osobno vozilo koji su namijenjeni isključivo prijevozu putnika

 

VOZNA KARTA     je dokument s kojim putnik ostvaruje pravo na prijevoz kod prijevoznika pod uvjetima utvrđenim ovim općim uvjetima prijevoza

 

 

 

Članak 1.

Ovim općim uvjetima prijevoza utvrđuju se međusobni odnosi prijevoznika i putnika koji koriste usluge prijevoznika u javnom cestovnom prijevozu i uvjeti pod kojima će prijevoznik pružiti uslugu prijevoza putniku i njegovoj prtljazi.

 

 

 

II  UGOVOR O PRIJEVOZU 

 

Članak 2.

Ugovorom o prijevozu prijevoznik se obvezuje sigurno prevesti putnika i njegovu prtljagu prema ugovorenoj relaciji  po objavljenom voznom redu, a putnik se obvezuje prijevozniku platiti  naknadu za prijevoz.

Ugovor o prijevozu može se sklopiti i između prijevoznika i naručitelja prijevoza, u kojem slučaju naručitelj prijevoza preuzima obvezu plaćanja naknade za prijevoz.

Postojanje ugovora o prijevozu dokazuje se voznom kartom ili posebnim ugovorom.

 

 

 

Članak 3.

Vozna karta sadrži datum, vrijeme i relaciju putovanja, podatke o prijevozniku i cijenu prijevoza. 

Vozna karta se prodaje na ovlaštenim prodajnim mjestima prijevoznika, internet stranicama prijevoznika te vozilima prijevoznika. Vozna karta može biti ispisana kompjuterski ili na MPOS uređaju .

 

Članak 4. 

Vrste terminskih  voznih karata su mjesečna pokazna karta i karnet karte.

 

Mjesečnom pokaznom kartom korisnik ostvaruje pravo na prijevoz unutar određenog vremenskog razdoblja (rok od mjesec dana se računa kalendarski tj .od prvoga do zadnjeg dana u mjesecu) i vrijedi za  neograničen broj vožnji na određenoj relaciji u tom vremenskom razdoblju.

Mjesečna pokazna karta sadrži ime i prezime korisnika, fotografiju te dodijeljeni broj iskaznice,a njena izrada se ne naplaćuje.

Karnet karte su tiskane karte u bloku (kuponi) kojom korisnik ostvaruje pravo na 20 vožnji bez ograničenja vremenskog razdoblja (1blok= 20 karata). Plaćanje se vrši unaprijed a krajnji korisnik nije definiran. Karta sadrži podatke o prijevozniku, redni broj i relaciju prijevoza.

 

Članak 5. 

Vozna karta se u pravilu izdaje za jednokratnu vožnju,  odnosno vožnju u jednom smjeru i obvezuje prijevoznika za određeni datum i vrijeme putovanja koje je naznačeno na karti.

Vozna karta se može izdati za dnevnu dvosmjernu vožnju,  odnosno vožnju u oba smjera i obvezuje prijevoznika za određeni datum,  vrijeme i relaciju  u polasku, odnosno isti datum i suprotnu relaciju u povratku putovanja koje je naznačeno na karti.

Putnik može kupiti i povratnu voznu kartu za putovanje na relacijama koje kao takve odredi prijevoznik.

Povratna vozna karta omogućuje putniku putovanje u polasku i povratku na unaprijed utvrđenoj relaciji, a obvezuje prijevoznika za određeni datum i vrijeme polaska koje je naznačeno na karti.

Osnova za izračun cijene povratne vozne karte je puna cijena dvaju voznih karata u jednom smjeru sukladno relaciji putovanja, umanjena za visinu popusta prema unaprijed određenim komercijalnim povlasticama prijevoznika

Na povratnoj voznoj karti naznačeno je vrijeme važenja koje se računa od dana započetog putovanja vrijedi 3 mjeseca  i ista se ne može koristiti nakon proteka roka važenja.

Povratne vozne karte vrijede na linijama prijevoznika i u iznimnim situacijama na linijama drugih prijevoznika ukoliko postoji dogovor između prijevoznika.

 

 

Članak 6.

Izmjenu termina polaska naznačenog na voznoj karti moguće je izvršiti ukoliko putnik zahtjev postavi prometnom uredu ili drugoj ovlaštenoj osobi prijevoznika ili na e-mail na službenim stranicama  i to najkasnije 24 sata prije početka putovanja.  

  

Članak 7.

Putnik može rezervirati mjesto u vozilu osobno na organiziranim prodajnim mjestima prijevoznika, telefonom na broj 01/6331-999, 051/330207; 051/336757,  te e-mailom  plesoprijevoz@plesoprijevoz.hr od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.

Rezervacija obvezuje prijevoznika samo ukoliko putnik kupi voznu kartu najkasnije do 11:00 sati  onog dana koje prethodi putovanju.

Ako putnik u roku iz stavka 2. ovog članka ne kupi voznu kartu prodajno mjesto ima pravo prepustiti rezervaciju drugom putniku, a prethodni  putnik gubi pravo na rezervirano sjedište kao i traženje odštete od prijevoznika.

 

Članak 8.

 

Članak 6 i članak 7. odnose se isključivo na prijevozne usluge na liniji Rijeka-Zagreb-Rijeka.

 

 

 

 

III POVRAT NAKNADE ZA PRIJEVOZ

 

VOZNA KARTA JEDNOSMJERNA I POVRATNA

 

Članak 9.

Prijevoznik se obvezuje vratiti putniku naknadu za prijevoz umanjenu za iznos od 20% na ime manipulativnih troškova, ako putnik odustane od putovanja i podnese zahtjev prijevozniku i to: 

        najkasnije 24 sata prije početka putovanja

Ukoliko putnik prijevozniku podnese zahtjev za  povrat naknade za prijevoz neiskorištenog dijela povratne vozne karte u roku važenja iste, prijevoznik će od plaćene cijene povratne vozne karte odbiti cijenu prijevoza u jednom pravcu sa odgovarajućom komercijalnom povlasticom i 20% na ime manipulativnih troškova te će razliku isplatiti putniku.

Rok važenja povratne vozne karte računa se od dana započetog putovanja i vrijedi 3 mjeseca.

 

 

Članak 10.

Za izgubljenu, oštećenu ili uništenu voznu kartu kao i voznu kartu koja je otkazana  poslije vremena navedenog u članku 9. stavka 1. ovih općih uvjeta, naknada za prijevoz se ne vraća. 

Putnik koji je svojom krivnjom otputovao autobusom drugog prijevoznika, a ne prijevoznikom za kojeg je kupio voznu kartu, nema pravo povrata plaćenog iznosa vrijednosti vozne karte.

Prijevoznik nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava za autobusnu kartu ukoliko je putnik zakasnio na prijevoz svojom krivnjom ili krivnjom treće strane (kašnjenje leta, zadržavanje na zračnoj luci).

 

TERMINSKA KARTA

 

Članak 11. 

Ako putnik kupi terminsku voznu kartu pa istu otkaže, može od prijevoznika zahtijevati povrat naknade. 

a)         Terminska vozna karta za neograničen broj vožnji u određenom vremenskom razdoblju

Ako je povrat terminske vozne karte zatražen prije početka razdoblja važenja za koje je ista kupljena, vratit će se uplaćeni iznos umanjen za 10% na ime manipulativnih troškova.

Ako je povrat terminske vozne karte zatražen tijekom razdoblja važenja iste, dakle vozna karta je djelomično iskorištena, vratiti će se iznos umanjen za broj iskorištenih dana po cijeni kupljene vozne karte od dana otkaza putovanja (ne ubrajajući subote, nedjelje i blagdane) i 10 % na ime manipulativnih troškova. 

Zahtjev za povratom odobrava se isključivo za period od najmanje deset uzastopnih dana, ne ubrajajući subote,  nedjelje i blagdane, za što je potrebno priložiti odgovarajuću potvrdu.

Zahtjev za opravdanim povratom (bolest,prestanak radnog odnosa i sl.) dijela novčanog iznosa zbog neiskorištene terminske vozne karte može se podnijeti najkasnije 5 dana nakon proteka razdoblja važenja iste te je potrebno priložiti dokaz o nemogućnosti korištenja terminske vozne karte.

Ukoliko je terminska vozna karta kupljena unutar razdoblja važenja iste, nije moguće ostvariti povrat neiskorištenog dijela za dane koji su prethodili kupnji.

b)         Terminska vozna karta za točno određeni broj vožnji

Ako je povrat terminske vozne karte zatražen tijekom razdoblja važenja iste, dakle vozna karta je djelomično iskorištena, vratiti će se iznos umanjen za broj iskorištenih vožnji (kupona) po cijeni kupljene vozne karte od dana otkaza putovanja i 10% na ime manipulativnih troškova. 

Zahtjev za povratom dijela novčanog iznosa zbog neiskorištene terminske vozne karte može se podnijeti najkasnije 5 dana nakon proteka razdoblja važenja iste.

 

 

         Članak 12.

U slučaju oštećenja terminske vozne karte, putnik će, zamijeniti oštećenu terminsku voznu kartu novom, koja će važiti do datuma važenja prethodne terminske vozne karte. 

U slučaju gubitka terminske vozne karte, isti se odmah prijavljuje prodajnom mjestu prijevoznika. 

 

Članak 13. 

Povrat naknade za prijevoz vrši se na osnovu cjelovite i neoštećene vozne karte na tekući odnosno žiro račun korisnika u roku od 15 dana.

 

Članak 14. 

Putnik ima pravo pisanog prigovora najkasnije 30 dana od datuma kada je obavljen ili je trebao biti obavljen prijevoz, kojeg je dužan poslati na adresu Pleso prijevoz d.o.o., Držićeva 4, Zagreb ili putem e-mail  na službenoj internet stranici. Putnik je dužan priložiti voznu kartu te kratko obrazloženje prigovora.

Prijevoznik je dužan u roku od 30 dana od primitka pisanog prigovora izvijestiti putnika da su navodi iz istog utemeljeni, odbijeni ili se još uvijek obrađuju. 

Prijevoznik se obvezuje dati konačni odgovor u roku ne duljem od 3 mjeseca od primitka pisanog prigovora.

 

  

Članak 15.

Putnik se obvezuje da do dana primitka pisanog očitovanja neće javno istupati vezano za navedenu uslugu prijevoza.

U slučaju spora između putnika i prijevoznika, stvarno i mjesno je nadležan sud prema sjedištu prijevoznika.

 

 

IV. OBVEZE PUTNIKA

 

Članak 16.

Putnik je dužan provjeriti sve elemente vozne karte u trenutku kada je zaprimi i odmah prijaviti utvrđene greške prodajnom osoblju. 

Ukoliko putnik ne informira na vrijeme prijevoznika o greški, vozna karta smatrat će se ispravnom.

 

Članak 17. 

Prijevoznik zadržava pravo ne izdati voznu kartu i odbiti primiti na prijevoz putnike koji svojim ponašanjem nanose štetu imovini prijevoznika te uznemiravaju  ostale putnike ili vozno osoblje.

 

   

Članak 18.

Putnik je obvezan brinuti se da na polasku na autobusnom kolodvoru  odnosno stajalištu ili među stajalištu uđe u vozilo koje prometuje na liniji i da na svom završnom  stajalištu izađe iz vozila.

Putnik može ući ili izaći iz vozila samo na autobusnom kolodvoru  odnosno stajalištu koje je predviđeno po voznom redu.

Putnik se treba brinuti da otputuje prijevoznikom označenim na voznoj karti.

Putnik je obvezan brinuti se da dođe na početno stajalište najmanje 10 minuta prije polaska. U slučaju kašnjenja, prijevoznik nema nikakve obaveze prema putniku.  

 

 

Članak 19.

Putnik je dužan čuvati voznu kartu tijekom cijelog putovanja te je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika, koja se identificira službenom iskaznicom kontrolora.

Ako putnik ošteti, izgubi ili na bilo koji način ostane bez vozne karte, koristi nevažeću ili neispravnu voznu kartu, obvezan je voznom odnosno kontrolnom osoblju platiti punu cijenu vozne karte za relaciju na kojoj putuje.

Putnik koji odbije platiti punu cijenu vozne karte zbog neposjedovanja odgovarajuće vozne karte isključuje se iz putovanja.

 

Članak 20.

Prijevoznik ima pravo odbiti rezervaciju, izdati voznu kartu ili na drugi način osigurati voznu kartu ili primiti u vozilo osobu sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću u slučaju potrebe zadovoljavanja važećih sigurnosnih zahtjeva utvrđenih normama međunarodnog prava, prava Zajednice ili nacionalnog prava ili zbog zadovoljavanja zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva koje utvrde nadležna tijela te u slučaju kada projekt vozila ili infrastrukture autobusnih kolodvora ili autobusnih stajališta fizički onemogućuje ukrcavanja, iskrcavanje ili prijevoz osoba sa invaliditetom ili osoba sa smanjenom pokretljivošću na siguran i praktično izvediv način.

Osoba iz prethodnog stavka ovog članka u slučaju navedenom u prethodnom stavku može zatražiti da je prati druga osoba po njenom izboru, koja joj može pružiti pomoć koja joj je potrebna kao osobi sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću, koja se prevozi besplatno, i kada je to izvedivo, sjedi pored te osobe.

 

 

Članak 21. 

Za vrijeme putovanja vozno i kontrolno osoblje prijevoznika može isključiti iz putovanja putnika:

– ako narušava red i mir u vozilu

– ako ugrožava sigurnost prometa

– ako ometa rad voznog osoblja

– ako ometa rad kontrolnog osoblja

– ako se nepristojno odnosi prema putnicima i/ili voznom osoblju.

U isto vrijeme kada se putnik isključi iz putovanja vozno osoblje mu uručuje i prtljagu. U tom slučaju putnik nema pravo na povrat iznosa naknade vozne karte od mjesta isključenja do završnog autobusnog kolodvora  odnosno stajališta putnika.  

 

 

Članak 22.

Ako putnik namjerno ili zbog krajnje nepažnje onečisti autobus, obvezan je platiti čišćenje autobusa u visini stvarnih troškova.

Putnik je obvezan naknaditi štetu prijevozniku koju je prouzročio svojom krivnjom.

 

 

                                                                      Članak 23.

Putnik koji želi primati potrebne informacije o točno utvrđenom putovanju tijekom njegova trajanja dužan je prilikom sklapanja ugovora o prijevozu prijevozniku ili autobusnom kolodvoru ostaviti kontakt na koji je moguće takve informacije pružati.

Ostale informacije putnicima daju se putem internet stranica prijevoznika i putem autobusnih kolodvora.

 

 

                                                                     Članak 24.

U međunarodnom prijevozu putnik je dužan pridržavati se propisa drugih zemalja koja se odnose na putovanje, ulazne i izlazne dokumente i drugih propisa vezanih za carinu, porezna tijela i druga upravna tijela kako u vezi s njim osobno tako i u vezi s putničkom i ručnom prtljagom.

Prijevoznik ne snosi nikakvu odgovornost prema putniku koji se ne pridržava  ovih propisa.

                                               

 

V. OBVEZE PRIJEVOZNIKA

 

Članak 25.

Prijevoznik utvrđuje vozni red i cijenu prijevoza za sve relacije na pojedinoj liniji te ih objavljuje na odgovarajući način, na prodajnim mjestima osim u vozilima.

Prilikom određivanja prodajne cijene prijevoza prijevoznik može uzeti u obzir i komercijalne

povlastice za određene kategorije putnika koje kao takve odredi.

  

Članak 26.

Prijevoznik će primiti na prijevoz i prevesti svaku osobu koja udovoljava uvjetima iz ovih općih uvjeta prijevoza.

 

Na prijevoz se neće primati:

           osobe koje sa sobom nose vatreno oružje, osim putnika koji vrše službu, pod uvjetom da im oružje bude zakočeno,

           osobe koje pokazuju očite znakove zarazne ili duševne bolesti, kao i osobe sa otvorenim ranama (osim ako se prevozi osoba povrijeđena u prometnoj nesreći do najbliže zdravstvene stanice),   

           djeca do 10 godina starosti, ako nisu u pratnji odraslih osoba. Djeca starosti od 11 do 18 godina života primit će se na prijevoz na vlastitu odgovornost roditelja. 

           osobe kojima je odjeća ili prtljaga u tolikoj mjeri onečišćena da postoji opasnost onečišćenja odjeće drugih putnika u vozilu ili vozila,

           osobe pod utjecajem alkohola i opojnih droga,

           osobe bez odgovarajuće odjeće (u kupaćim kostimima, bez dijelova odjeće i obuće, s pancericama i sl.).

    

Članak 27.

Prijevoznik ima pravo zakasniti sa dolaskom u mjesto odredišta putnika u  vrijeme određeno voznim redom u slučaju više sile i drugih objektivnih okolnosti koje onemogućavaju obavljanje prijevoza po voznom redu, kao što su vremenske nepogode, gužve i zastoji u prometu, prometne nesreće na cesti i slično.

U slučaju otkazivanja polaska ili kašnjenja u polasku sa autobusnog kolodvora za više od 120 minuta ili u slučaju prebukiranja, o čemu će prijevoznik obavijestiti putnike putem autobusnog kolodvora, putniku se ovim općim uvjetima nudi pravo odabira između:

– nastavka ili preusmjeravanja prijevoza prvom slijedećom prigodom,

– povrata iznosa cijene vozne karte i prema potrebi, besplatnog povratka do prvog polaznog mjesta navedenog u ugovoru o prijevozu prvom slijedećom prigodom.

Svoj odabir putnik je dužan prijevozniku priopćiti na dokaziv način u roku od 60 minuta nakon nastanka okolnosti iz prethodnog stavka ovog članka.

Povrat novca, putniku iz stavka 2 podstavka 2 ovog članka, izvršit će se u roku od 14 dana od dana primitka zahtjeva putnika, na račun, osim ako putnik ne prihvati drugi oblik naknade. Isplata obuhvaća puni iznos cijene po kojoj je vozna karta kupljena.

 

 

Članak 28.

Prijevoznik će u slučaju nesreće koja proistječe iz pružanja usluga po ovim općim uvjetima pružiti putnicima razumnu i razmjernu pomoć u pogledu neposrednih praktičnih potreba putnika nakon nesreće, uključivo prijevoz, smještaj, hranu, odjeću i pružanje prve pomoći. 

Ukupan trošak smještaja iz prethodnog stavka ne može biti veći od 80,00 EUR po putniku po noćenju za najviše dva noćenja

 

 

 

 

 

VI.  PRIJEVOZ  PRTLJAGE

 

Članak 29.

Vozilima prijevoznika prevoze se ručna, putnička, nepraćena prtljaga kao i predmeti koji se ne smatraju ručnom, putničkom ili nepraćenom prtljagom pod uvjetima predviđenim ovim općim uvjetima. 

Osobnim vozilima 8+1 u cestovnom prometu prevozi se isključivo ručna prtljaga.

 

 

Članak 30.

Ručna prtljaga su stvari koje se mogu unijeti u vozilo odnosno osobno vozilo iz članka 29.st. 2 ovih općih uvjeta i smjestiti na za to određeno mjesto, a koje putnik čuva sam.

Pod ručnom prtljagom podrazumijevaju se u pravilu stvari  manjih dimenzija, kao što su  ručne torbe, mreže i slično, koje se mogu stavljati na policu iznad sjedala u autobusu ili ih putnici mogu držati kod sebe, ispod sjedišta, ali tako da ne smetaju drugim putnicima.

Za ručnu prtljagu iz stavka 2. ovog članka vozno osoblje ne naplaćuje uslugu prijevoza i ne odgovara za gubitak ili oštećenje iste.

 

Članak 31.

Pod putničkom prtljagom podrazumijevaju se kovčezi, torbe, ruksaci i slično, a usluga prijevoza se ne naplaćuje. 

Pod predmetima koji se ne smatraju putničkom prtljagom podrazumijevaju se  predmeti koje putnik nosi sa sobom kao što su: sanduci, košare, vreće, omoti i slični predmeti koji se po svojim dimenzijama i težini mogu smjestiti u prostor za prijevoz prtljage (prtljažnik)  .

Prijevoznik može na zahtjev putnika primiti na prijevoz najviše dva komada prtljage, a  ako raspolaže potrebnim prtljažnim prostorom te ujedno ne opterećuje vozilo i više. 

    

Članak 32.

Prijevoznik ne odgovara za štetu ako putnička prtljaga nije upakirana ili nije dostatno upakirana, te je zbog tih nedostataka po svojoj naravi izložena gubitku ili oštećenju. 

Dragocjenosti, vrijednosne papire ili druge skupocjene stvari putnik je u obvezi imati u ručnoj prtljazi.

 

 

Članak 33.

Putnik je dužan naknaditi štetu prijevozniku koja nastane zbog svojstava ili stanja prtljage.

Na prijevoz se kao prtljaga ne primaju opasne tvari, eksplozivni i lakozapaljivi  predmeti, predmeti neugodna mirisa, stvari pokvarljivog sadržaja, stvari koje nagrizaju ili mogu povrijediti ili uprljati putnike, oštetiti autobus ili stvari ostalih putnika primljene na prijevoz, lako lomljive stvari, gotov novac, vrijednosne papire, dragocjenosti, nakit ili  umjetnine. 

 

 

Članak 34.

 Prijevoznik u unutarnjem i međunarodnom prijevozu ne uzima na prijevoz nepraćenu prtljagu. 

 

 

Članak 35.

Putnik je dužan prilikom izlaska iz vozila na odredištu putovanja sa sobom ponijeti sve svoje stvari koje je imao sa sobom u vozilu te preuzeti i svoju putničku prtljagu.

Sve pronađene stvari nakon završetka putovanja vozno osoblje predaje ovlaštenoj osobi prijevoznika ili trgovačkom društvu koje gospodari autobusnim kolodvorom.

Za stvari pronađene u vozilu nakon završetka putovanja koje su podložne kvarenju prijevoznik ne odgovara, dok za ostale stvari pronađene u vozilu odgovara najduže 8 dana od dana završetka putovanja.

 

 

VII.  ZAVRŠNE ODREDBE                                                              

   

Članak 36.

Vozila prijevoznika u kojima je ugrađen video nadzor  na vidnom mjestu pri ulasku u vozilo kao i u samom vozilu imaju istaknutu oznaku da je vozilo pod video nadzorom.

Snimljeni podaci smatraju se povjerljivima.

Očitavanje snimljenih podataka moguće je po nalogu odgovorne osobe prijevoznika, zahtjevu MUP-a i zahtjevu suda, te zahtjevu putnika koji je obuhvaćena slikovnim podatkom, na njegov pisani zahtjev i uz naznaku svrhe u koju se podatak traži.

 

 

Članak 37.

Prijevoznik će kao poslovnu tajnu čuvati sve što je saznao o putniku i bez njegovog odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima ili na zahtjev nadležnog tijela vlasti, nikome neće priopćiti osobne podatke putnika prikupljene u svrhu realizacije ugovora o prijevozu.

 

 

Članak 38.

Sve sporove nastale između putnika za vrijeme vožnje rješava vozno osoblje, dok eventualne sporove između putnika i voznog osoblja rješava ovlaštena osoba prijevoznika.

                                               

 

Članak 39.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a putnicima su dostupni na internet stranici prijevoznika www.plesoprijevoz.hr. i svim prodajnim mjestima na kojima se prodaju vozne karte prijevoznika.

Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti  akti koji su do sada utvrđivali predmetnu materiju.

    

Članak 40.

Internet prodaja voznih karata regulirana je zasebnim općim uvjetima.

 

 

                                                                                  Članak 41.

Prijevoznik može mijenjati ove Opće uvjete prijevoza u skladu sa svojom poslovnom politikom te važećim zakonskim propisima i uredbama EU.

 

 

 

U Zagrebu, 01.01.2017.


zastupnik Društva 

Mario Madunić, direktor